Poilityka RODO

Z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Pack Art Bags SV sp. z o.o. dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.

W związku z powyższym informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Pack Art. Bags SV sp. z o.o.  z siedzibą w 62-081 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 9, wpisana do KRS pod numerem  0000902327, regon 302139098 ,

ponadto:

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonywania umowy / transakcji sprzedaży, dokonania rozliczeń finansowych, umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem oraz celów marketingowych.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy  sprzedaży oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO)
 3. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy nr telefonu, przypisanie kontaktu do podmiotu gospodarczego.
 4. Dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: bank, urząd skarbowy, firmom świadczącym na rzecz Pack Art. Bags SV sp. z o.o. usługi outsourcingu: oprogramowania informatycznego, prawnego, księgowego lub podatkowego, logistycznego.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane i udostępniane  poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Informujemy, że Pani / Pan ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
 7. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Klientem. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana.
 9. Dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej Pack Art. Bags SV sp. z o.o.. i nie są udostępniane firmom świądczącym usługi hostingowe .
 10. Dane osobowe zabezpieczone są odpowiednio w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo
 11. Kopię własnych danych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres: rodo@packart-bags.eu